ВРН

ВРН

Вътрешно редуктивен нипел.Редукция от външна резба към по малък размер вътрешна резба.

1/2" x 3/8" - 1.00 лв
3/4" x 1/2" - 1.50 лв
1" x 3/4"    - 2.70 лв
1" x 1/2"    - 2.70 лв
1 1/4" x 1"    - 3.00 лв
1 1/4" x 3/4" - 3.00 лв

Copyright © 2021 Erkomers Ltd. | info@erkomers.com | Design by Imeldesign