Продуктов Каталог » Коминни тела,димоотводи от неръждаема стомана
Неръждаем комин , Димоотводи,коминни тела ф-160 -36лв.

Неръждаем комин , Димоотводи,коминни тела ф-160 -36лв.

Неръждаемите коминни тела дават възможост за лесен монтаж и по дълъг срок на експлоатация.Могат да се произведат и изолирани коминни тела по заявка ,които предотвратяват образуване на конденз.Също така по заявка могат да се произведат и извънстандартни  тела и размери от неръждаема ламарина

 ЦЕНА НА ДИМООТВОДИ-КОМИННИ ТЕЛА

 с дължина 1м. Ф80-15лв.;  Ф100-22лв.; Ф110-25лв.; Ф130-28лв.; Ф150-33лв.; Ф160-36лв.; Ф180-41лв.; Ф200-43лв.; Ф250-54лв.; Ф300-63лв.; Ф350-74лв.; Ф400-87лв.

 

С дължина 50 см: Ф80-9лв.; Ф100-11лв.; Ф110-14лв.; Ф130- 15лв.; Ф150- 17лв.; Ф160- 18лв.; Ф180- 20лв.; Ф200- 22лв.; Ф250-28лв.; Ф300-33лв.; Ф350-39лв.; Ф400-45лв.

 

С дължина 25 см: Ф80-5лв.;   Ф100-6лв.;  Ф110-7лв.;  Ф130-8лв.;  Ф150 9лв.;  Ф160-10лв.; Ф180-11лв.;  Ф200- 12лв.; Ф250-16лв.;  Ф300-18лв.;  Ф350-21лв.;  Ф400-23лв.

 

Коляно 45: Ф80-16лв.; Ф100-18лв.;Ф130- 22лв.; Ф150- 23лв.; Ф160- 25лв.; Ф180- 29лв.; Ф200- 34лв.;Ф250-39лв.; Ф300-50лв.; Ф350-60лв.


Колена 90 : Ф80-25лв.;  Ф100-25лв.;  Ф130-25лв.;  Ф150-30лв.;  Ф160-32лв.;  Ф180-35лв.:  Ф200-39лв.;  Ф250-50лв.;  Ф300-66лв.;  Ф350-83лв.;  Ф400-90лв.

 

Тройници 90: ф-80-25лв.;  ф100-28лв.;  ф130-35лв.;  ф150-39лв.;  ф180-50лв.;  ф200-53лв.;  ф250-75лв.;  ф300-80лв.;  ф350-100лв.


Редукция: Ф200> -28лв; Ф180> - 26лв; Ф160> - 24лв; Ф150> - 22лв


Розетки: Ф80-10лв.;  Ф100-13лв.;  Ф130-14лв.; Ф150-15лв.;  Ф160-15лв.;  Ф180-17лв.;  Ф200-17лв.;  Ф250-24лв.;  Ф300-25лв.;  Ф350-25лв.


Шапки:

Обикновена дъждовна шапка: Ф130,Ф150,Ф160 - 31лв; Ф180,ф200 - 35лв

 

Кълбо за тяга,въртяща шапка :ф80-80лв.; ф100-80лв.;  ф130-85лв.;  Ф150-89лв.;  Ф160-92лв.;    Ф180-94лв.;  Ф200 -98лв.;  ф250-110лв.;  ф300-120лв.;  ф350-135лв.

 

Скоби подсилени: Ф80-20лв.;  ф100-20лв.;  130-20лв.;  Ф150-25лв.;  Ф160-25лв.;  Ф180-25лв.;  Ф200-25лв.;  ф250-28лв.;  ф300-34лв.;  ф350-38лв.;  ф400-47лв.

 

Скоба обикновена: ф80-8лв.;  ф100-8лв.;  ф130-9лв.;  ф150-10лв.;  ф160-10лв;  ф180-11лв.;  ф200-12лв.;  ф250-14лв.;  ф300-19лв.;  ф350-22лв.

 

Кондензно казанче:ф80-8лв.;  ф100-11лв.;  ф130-12лв.;  ф150-14лв.;  ф160-16лв.;  ф180-17лв.;  ф200-18лв.;  ф250-20лв.;  ф300-22лв.;  ф350-26лв.;  ф400-30лв.

 

Ревизия :ф130-49лв;  ф150-53лв;  ф160-57лв;  ф180-61лв;  ф200-66лв.


Copyright © 2021 Erkomers Ltd. | info@erkomers.com | Design by Imeldesign